Ιδιωτικός Μετεωρολογικός Σταθμός Πτελεού Μαγνησίας

 Ιδιοκτησία και Επίβλεψη: Μέλλιος Δημήτριος 

Weather station in Pteleos, Magnisia, Greece

Provided and Supervised by: Mellios Dimitris

twitter    facebook    instagram

  Eπικοινωνία -  Contact:       +30 697 23 02 992     /     e-mail:   dmellios@gmail.com

click tracking
θερμοκρασία θάλασσας 23 °C  (βάθος ~0,60cm)

Πρόγνωση Καιρού

Διαγράματα

 

Δορυφορικές

Προειδοποιήσεις

  

Σύνδεσμοι

Ραντάρ